Branschregler Säkra Våtrum 2021 (kap. 1) /

1.1 Övergångsregler

Projekterings- och installationsarbeten som startats efter 1 januari 2021 ska utföras enligt branschregler 2021:1.

Tätskiktsinstallation som startar efter 1 januari 2021 får utföras enligt branschregler 2016:1 förutsatt att:

  • bygglov beviljats före den 1 januari 2021, även då projektering och installationsarbete startas efter 1 januari 2021 eller
  • projekterings- eller bygghandlingar enligt branschregler 2016:1 är påbörjade innan 1 januari 2021