Branschregler Säkra Våtrum 2021 (kap. 1) /

1.5 Samordning med AMA och krav för VVS

Kraven i Säkra Våtrum är harmoniserade med branschregler utgivna av följande organisationer: Säker Vatten, Byggkeramikrådet, Måleribranschens Våtrumskontroll samt publikationerna AMA Hus och AMA VVS & Kyla.