Branschregler Säkra Våtrum 2021 (kap. 1) /

1.2 Förändringar

Viktiga förändringar i förhållande till förgående utgåva Januari 2016 utgåva 1.

  • Förtydligat dispositionen genom att addera läsanvisningar, se kapitel 1.4.
  • Förtydligat ”Plats för bad eller dusch”, se kapitel 4.1.
  • Avstånd mellan rörgenomföring och golvbrunnens yttre fläns, se kapitel 5.1.3.
  • Undantag för rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt, om det görs med en genomföringshylsa, se kapitel 5.1.4.
  • Rekommendationer för golvlutning/fall mot golvbrunn beroende på tät/ytskikt, se kapitel 5.8.5
  • Tätskikt vid dörröppning, se kapitel 8.9.
  • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm, se kapitel 6.1 & 8.7.
  • För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm, se kapitel 6.1 & 8.7.
  • Fördelarskåp kan placeras i både våtzon 1 och 2 med krav på att skåpet ansluts tätt mot väggens tätskikt, se kapitel 6.2.
  • Tätskikt vid fönster, se kapitel 8.10.