Godkända tätskiktsprodukter och övriga produkter (kap. 2) /

2.1 Tätskiktsprodukter

GVK-auktoriserade företag arbetar med branschgodkända tätskiktsprodukter som testats och erhållit ett branschgodkännande enligt branschorganisationers regelverk. Aktuell förteckning över godkända produkter finns på www.gvk.se. Följande produktgrupper omfattas av GVKs kvalitetssystem:

  • Plastmatta som tät- och ytskikt
  • Plastmatta som tätskikt under kakel och klinker
  • System för tätskiktsfolie
  • System för vätskebaserat tätskikt
  • System för skivor med tätskikt

Plastmattor som ska användas i våtrum godkänns av Golvbranschen, GBR genom en särskild branschstandard. Produkter godkänns både som vattentäta ytskikt och som tätskikt under kakel och klinker. System för tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt och skivor med tätskikt godkänns av Byggkeramikrådet, BKR.