Godkända tätskiktsprodukter och övriga produkter (kap. 2) /

2.2 Väggnära golvbrunnar

GVK har tillsammans med Säker Vatten och Byggkeramikrådet enats om en testmetod för golvbrunnar avsedda för väggnära placering, det vill säga golvbrunnar placerade närmare väggen än 200 mm. För en väggbrunn avsedd att monteras med vattenlåset i väggen gäller samma regler och testmetod som för väggnära golvbrunn.

Branschstandarden beskriver hur golvbrunnar och tätskikt tillsammans ska testas för att säkerställa tätheten vid väggnära placering. Det är bara vissa kombinationer – det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem som kan godkännas. Godkända kombinationer redovisas på www.gvk.se.