Godkända tätskiktsprodukter och övriga produkter (kap. 2) /

2.3 Våtrumsskivor

GVK har tillsammans med tillverkare/leverantörer av byggskivor och Byggkeramikrådet sammanställt egenskapskrav för våtrumsskivor på vägg. Kraven syftar till att säkerställa att tätskikt av folietyp och plastmatta fungerar på olika typer av våtrumsskivor när dessa används som alternativ till kartonggips. En kompabilitetsprovad våtrumsskiva har bland annat fullgod vidhäftning och ingen blåsbildning inom monteringsintervallet. En våtrumsskiva kan bestå av material som fibergips, cellplast eller cement. Godkända våtrumsskivor redovisas på www.gvk.se.