Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Färdigt underlag - Golv (kap. 4.5) /

4.5.2 Rekommendationer

Vid tillskjutande fukt, till exempel i källare, ska man utreda i vilka delar av utrymmet man måste applicera ett tätskikt. Tätskiktsprodukten ska vara avsedd för underlag med tillskjutande fukt.