Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Färdigt underlag - Golv (kap. 4.5) /

4.5.1 Toleranser

Underlaget i våtrum ska uppfylla klass A om inget annat avtalats.

AMA Hus 43.DC/-1       
 Mätlängd Klass A+  Klass A  Klass B 
0,25 m   ± 1,0 mm ± 1,2 mm  ± 1,2 mm 
2 m   ± 2 mm ± 3 mm  ± 5 mm