Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Träbjälklagskonstruktion och skivmaterial golv (kap. 4.6) /

Metoder för förstärkning av träbjälklag (kap. 4.6.1)

Träbjälklag, max 600 mm, kan förstärkas på två olika sätt:

1. 22 mm golvspånskiva eller motsvarande (kvalitet V313-P5 rekommenderas), som kombineras med något av följande alternativ:

  • Formstabil avjämningsmassa som appliceras på spånskivan. Leverantören ska ange hur eventuell armering av avjämningsmassan ska utföras. Tjockleken utan elvärmekablar får inte understiga 12 mm om inte spackelleverantören rekommenderar något annat.
  • Formstabil 13 mm-skiva, som limmas och skruvas fast i spånskivan. När limmet har verkat tas skruvarna bort.

Fig. 15.

Figurbeskrivning

Förstärkning av träbjälklag med formstabil avjämningsmassa eller hellimmad formstabil skiva.

2. Lättfyllnadsmassa mellan golvbjälkarna med armerad avjämningsmassa, som utförs enligt redovisad konstruktionslösning eller monteringsanvisning. Förstärkning med lättfyllnadsmassa med följande egenskaper: densitet ≤ 450 kg/ m^3 och tryckhållfasthet ≥ 2 MPa.

Fig. 16.

Figurbeskrivning

Förstärkning med lättfyllnadsmassa med följande egenskaper: densitet ≤ 450 kg/ m^3 och tryckhållfasthet ≥ 2 MPa.