Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Träbjälklagskonstruktion och skivmaterial golv (kap. 4.6) /

Rekommendationer (kap. 4.6.2)

  • Beakta möjligheten att förstärka underlaget även när plastmatta installeras som ytskikt.
  • För att minska nivåskillnaden mellan golvet i våtrummet och golvet i det angränsande utrymmet kan man minska bjälklagshöjden, under förutsättning att det finns en särskild belastningsberäkning för konstruktionen som medger detta.