Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Golvlutning / Fall mot golvbrunn (kap. 4.7) /

Toleranser (kap. 4.7.1)

  • I duschplatser eller motsvarande ska golvets lutning mot golvbrunnen vara minst 1:150 (7 mm/m) och högst 1:50 (20 mm/m).
  • Lutningen på övrigt golv i våtrummet ska vara minst 1:500 (2 mm/m) och högst 1:100 (10 mm/m).

Fig. 21.

Figurbeskrivning

Fall mot golvbrunn.