Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Golvlutning / Fall mot golvbrunn (kap. 4.7) /

Rekommendationer (kap. 4.7.2)

  • I våtutrymmen där särskilda skäl föreligger, till exempel utrymmen med fler än en golvbrunn eller ett större våtutrymme, kan alternativ lutning avtalas. Bakfall får inte förekomma.
  • Tänk på utformningen av golvlutningen vid val av plattor – bland annat plattornas storlek.
  • Golvets lutning bör utformas så att golvet och dess ytskikt vid dörröppningen ligger minst 20 mm över golvbrunnens brunnssil i duschplatsen eller motsvarande. I små våtrum kan detta vara svårt att uppnå utan att det leder till för brant fall/lutning på golvet – då bör en tröskel installeras.
  • Vid utformningen av golvlutningen, ta hänsyn till eventuella ojämnheter och nivåskillnader som kan förekomma till följd av skarvförseglingar av tätskiktsfolier eller vätskebaserade tätskikt. Golvets lutning måste kompensera nivåskillnaden.

     

Fig. 17.

Figurbeskrivning

Plastmatta som tät- och ytskikt med uppvik mot tröskel.

Fig. 18.

Figurbeskrivning

Plastmatta som tät- och ytskikt utan uppvik, med låg eller utan tröskel.

Fig. 19.

Figurbeskrivning

Keramiskt ytskikt med uppvik av tätskikt, med eller utan tröskel.

Fig. 20.

Figurbeskrivning

Keramiskt ytskikt utan uppvik av tätskikt, då angränsande byggnadsdelar, utrymmen eller ytskikt inte kan fuktskadas genom kontakt med fuktig fästmassa.