Krav på utförande av infästningar (kap. 10) /

10.4 Infästning av produkter med lim

Lim, dubbelhäftande tejp eller sugproppar fungerar som alternativ och ska användas enligt leverantörens anvisningar. Observera att alla produkter inte är lämpad att användas på plastmatta som ytskikt.