Krav på utförande av infästningar (kap. 10) /

10.1 Skruvinfästningar

10.1.1 Krav

Skruvinfästningar i våtrum ska göras i:

  • Massiva konstruktioner, till exempel betong.
  • Regel eller kortling.
  • Konstruktioner som är provade och godkända för infästning, till exempel skivkonstruktioner med tillräcklig hållfasthet, såsom 15 mm konstruktionsplyfa kvalitet EN 636 20/70

Figurbeskrivning

Figur 60. Skruvinfästning i träregel.

10.1.2 Rekommendationer 

  • Undvik att göra hål i tätskiktet.