Krav på utförande av infästningar (kap. 10) /

10.3 Infästning i våtrumsvägg

Infästningar i våtrumsväggar med 15 mm konstruktionsplywood kvalitet EN 636 20/70 ska göras med särskilda VVS-skruvar enligt följande:

1. Borra endast genom ytskikt och tätskikt.

2. Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa.

3. Skruven ska skruvas helt igenom plywoodskivan.

Figurbeskrivning

Figur 62. Skruvinfästning i våtrumsvägg.