Krav på utförande av infästningar (kap. 10) /

10.2 Infästning i massiv konstruktion

Infästningar i massiva konstruktioner kan göras enligt följande:

1. Borra hål med lämplig diameter och lämpligt djup, om möjligt enligt leverantörens monteringsanvisning.

2. Fyll bottenhålet med åldersbeständig tätningsmassa eller motsvarande.

3-Montera lämplig plugg.

4. Fyll plugg med åldersbeständig tätningsmassa .

5. Skruva fast våtrumstillbehöret enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning.