Krav på utförande av infästningar (kap. 10) /

10.5 WC och bidé

10.5.1 Krav 

  • För infästning av WC och bidé krävs en rektangulär, plan monteringsyta på minst 300 x 400 mm.
  • Monteringsytan ska vara fri från golvvärme.
  • Golvet under WC-stolen ska luta högst 1:100 (10 mm/m).
  • Vatten-, spillvatten- och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm.
  • Golvet under WC-stol eller annan golvmonterad apparat ska tillåta ett borr- och skruvdjup på 60 mm.
  • Golvmaterialet ska vara massivt, gjutet eller utfört med skivor på reglar så att WC-stolen eller bidén står stadigt.
  • För infästning i skivor krävs träkortlingar.
  • Limningen av WC-stolen ska utföras enligt WC-leverantörens anvisning.

Figurbeskrivning

Figur 64. Skruvinfästning i golv.