Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 6) /

6.3 Genomföringar för el som bryter väggens tätskikt

Installationer av el i våtrum ska alltid ske i samråd med elinstallationsföretag. Placering av genomföringar för el, vald väggkonstruktion och tät- och ytskikt är exempel på förutsättningar som påverkar tätskiktets anslutning.

6.3.1 Krav 

  • Elinstallationer ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och enligt Installatörsföretagens rekommendationer.
  • Genomföringar för el i plats för bad eller dusch och i våtzon 1 ska möjliggöra tät anslutning mot väggens tätskikt.
  • I plats för bad eller dusch ska genomföring för el utföras med ett fixerat VP-rör, exempelvis genom en rörböj, eller enligt annan produkt som är utformad för tät anslutning till väggens tätskikt.
  • Flexrör ska inte användas vid genomföringar.
  • Minsta diameter på VP-rör ska vara 16 mm.
  • Infälld apparatdosa till strömställare i våtzon 2 kräver inte tätning.

6.3.2 Rekommendationer 

  • Överväg att placera genomföring synligt och ej förlagd dolt bakom till exempel bubbelbadkar.
  • Genomföringar för el ska om möjligt placeras i våtzon 2.
Sammanfattning av krav på rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt. Förutsatt att alla ovanstående krav och toleranser följs.Plats för Bad eller DuschVåtzon 1 (utanför plats för Bad eller Dusch)Våtzon 2
 Direkt anslutning till kar- eller duschblandare Godkänt  Ej tillämpbart  Ej tillämpbart
 Annan rörgenomföring  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
 Läckageindikering   Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
 Spillvattenrör eller anslutningsstosar för WC-stolar  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
 Fördelarskåp  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
 Inbyggnadslåda  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Genomföringar för el  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Ventilationsrör  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt

Tabell 5. Tabellen ovan redogör för vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta väggens tätskikt beroende på typ av rör och utrymme.