Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 6) /

6.2 Fördelarskåp och inbyggnadslådor

Förutom rörgenomföringar så finns andra typer av produkter som installeras i våtrum och därmed bryter väggens tätskikt. För fördelarskåp och inbyggnadslådor som placeras i utrymmen med tätskikt på vägg ställs följande krav för att uppnå ett vattentätt resultat.

6.2.1 Krav 

  • Fördelarskåp med serviceöppningar får inte placeras i plats för bad eller dusch.
  • I rum med tätskikt på vägg ska fördelarskåp eller annan prefabricerad konstruktion som ansluts mot väggens tätskikt vara provad och godkänd enligt branschstandard.
  • I rum med tätskikt på vägg ska fördelarskåp eller annan prefabricerad konstruktion som inte är anslutna mot väggens tätskikt, ha serviceöppning med vattentät lucka och ram. Ramen ska vara ansluten till väggens tätskikt och anslutningen ska vara provad och godkänd enligt branschstandard.
  • Inbyggnadslådor för tappvattenarmaturer ska vara provade och godkända enligt gällande branschkrav för att anslutas mot väggens tätskikt. De ska vara utformade så att kopplingar kan bytas ut utan att tätskiktet förstörs.

Figurbeskrivning

Figur 27. Fördelarskåp med vattentät lucka och ram.

Figurbeskrivning

Figur 28. Inbyggnadslåda för tappvattenarmatur.