Våtzoner & plats för bad eller dusch (kap. 4) /

4.2 Våtzon 2

  • Om fast monterad skärmvägg som är beklädd med tätskikt finns, så tillhör väggens bortre sida våtzon 2. Se figur 2.
  • Övriga väggytor

4.2.1 Rekommendationer

Beakta eventuella framtida installationer i våtutrymmet, till exempel badkar. I utrymmen som ursprungligen är anpassade för dusch kan en badkarsinstallation innebära att våtzon 2 klassas om till våtzon 1.

Figurbeskrivning

Figur 6. Zonindelning i bad/duschrum med duschplats som angränsar till innervägg.