Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 6) /

6.1 Rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt

Vid rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt ställs det krav på både placering och fixering för att möjliggöra fackmässiga installationer av tätskikt.

6.1.1 Krav

 • I plats för bad eller dusch får inga rörgenomföringar finnas förutom:
 • Direkt anslutning till badkars- eller duschblandare och eventuell duschanordning.
 • Kopplingsbricka för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant.
 • Ovanför plats för bad eller dusch, dvs 2 m över golvet, får rörgenomföringar finnas, dock inte närmare taket än 100 mm - detta för att möjliggöra montering av tätskikt.
 • Spillvattenrör eller anslutningsstosar för WC-stolar ska vara anpassade för tätning mot väggens tätskikt.
 • Alla rör ska vara fixerade så att det inte kan uppstå rörelser mellan rören och väggen.
 • Fixering ska vara utförd enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Figurbeskrivning

Figur 24. Rörgenomföringar utanför plats för bad eller dusch, 2 meter över golvet (våtzon 1).

6.1.2 Toleranser

 • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm.
 • För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.
 • Avståndet mellan rör och tätskiktet på angränsande vägg eller golv ska vara minst 60 mm.
 • Rör ska sticka ut cirka 60 mm från väggens tätskikt.
 • Alla rör ska vara monterade vinkelrätt (90⁰) mot väggen.
 • Största tillåtna mellanrum mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggskivan eller motsvarande är 2 mm.

Figurbeskrivning

Figur 25. Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör upp till 32 mm.

Figurbeskrivning

Figur 26. Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör över 32 mm.