Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 6) /

6.5 Skivkonstruktion vägg

Vid val av skivmaterial på vägg är det viktigt att skivan är kompatibel med valt tätskikt.

6.5.1 Boverkets Byggregler

Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för denna användning. (BBR, 6.5335)

6.5.2 Krav 

  • Val av skivmaterial/våtrumsskiva ska ske med hänsyn till, och vara kompatibelt med valt tätskikt under keramik eller tät- och ytskikt av plastmatta. Se godkända våtrumskivor på www.gvk.se.
  • Följ alltid skivleverantörens rekommendationer för regelavstånd, dimensioner och böjstyvhet.
  • Följ alltid leverantörens skriftliga anvisningar vid eventuell förbehandling av skivmaterial i form av till exempel vidhäftningsprimer och spackel.
De lägsta kraven på skivmaterial beroende på tät- och ytskiktPlastmatta som tät- och ytskiktTätskiktsfolieVätskebaserat tätskikt
 Kartongbeklädd gipsskiva  Godkänt i Våtzon 1 och 2  Godkänt i Våtzon 1 och 2  Godkänt i Våtzon 2*
 Våtrumsskiva med dokumenterad kompabilitet mellan skivan och typen av tätskikt.***  Godkänt i Våtzon 1 och 2**  Godkänt i Våtzon 1 och 2  Godkänt i Våtzon 2

Tabell 7. GVKs krav på skivmaterial på vägg beroende på valt tät- och ytskikt

* Vätskebaserade tätskikt med ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m kan användas under keramik i våtzon 2.

** Vid plastmatta som tät- och ytskikt ska skivan vara sådan att installationen inte orsakar några skönhetsfel – till exempel i skarvövergångar eller migrering.

*** För mer information om våtrumskivor se kapitel 2.3 samt gvk.se/godkanda-produkter.

6.5.3 Rekommendationer 

  • Vid val av material, ta hänsyn till eventuella infästningar och möjligheten att eftermontera till exempel stödhandtag eller duschväggar.
  • För att möjliggöra infästningar i väggen utan bakomliggande reglar eller kortlingar kan man välja en skivkonstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel 15 mm konstruktionsplywood (kryssfaner) som uppfyller kvalitet EN 636 20/70 på 70 mm träregel, alternativt plåtregel, i båda fallen monterade på c/c 450. På våtrumssidan monteras därefter en formstabil skiva som underlag för tät- och ytskikt.
  • För fler krav på infästningar se kapitel 10.

Figurbeskrivning

Figur 30. Våtrumsinnervägg med 15 mm konstruktionsplywood.