Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8.0)

Alla tätskikt som används ska vara branschgodkända och monteras enligt den ansvarige leverantörens dokumenterade anvisningar. Installationer ska göras av GVK-auktoriserade företag och behöriga montörer.
Bad- och duschutrymmen ska förses med ett vattentätt skikt på golv och väggar.
Toalettrum, tvättstuga och utrymmen för varmvattenberedare ska ha ett vattentätt skikt på golvet som dras upp på väggen. Tätskiktets uppvik på vägg ska vara minst 50 mm.
Vid skarvning mellan olika tätskiktstyper ska minst en av de ansvariga tätskiktsleverantörerna tillhandahålla en skriftlig monteringsanvisning för kombinationen av de två tätskiktsprodukterna.
Tätskikt appliceras närmast under kakel och klinker – dubbla våtrumstätskikt får inte finnas. Ångspärrar som skyddar isoleringen i husets ytterväggar räknas inte som våtrumstätskikt i badrum.
För målade ytskikt på väggar och tak i våtrum med täthetskrav, se Måleribranschens regler för våtrum.

Fig 28.

Figurbeskrivning

Utrymme med endast krav på tätskikt på golv med uppvik, till exempel toalett.