Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Tätning av rörgenomföringar med tappvatten eller värmerör i väggar (kap. 8.6)

Plastmatta som tät- och ytskikt tätas mot röret enligt leverantörens anvisning. Tätskikt med eventuellt tillhörande manschetter ska anslutas tätt mot rör eller andra genomföringsdetaljer:

  • På rörledningar av metallrör utförs tätningen mot metallröret.
  • På rörledningar av plastbelagda metallrör utförs tätningen mot plasthöljet.
  • På rör-i-rör-system utförs tätningen mot skyddsröret, väggboxen eller annan genomföringsdetalj.
  • På andra typer av rör utförs tätningen enligt produktens monteringsanvisning.

Efter utförd tätskiktsinstallation kan skyddsrör, genomföringsdetaljer eller plasthöljen kapas ner enligt rörleverantörens monteringsanvisning, förutsatt att tät eller ytskiktet och dess anslutning mot röret inte skadas. Väggbricka avsedd att monteras i kombination med valt tät- och ytskikt ska användas.

Fig. 36.

Figurbeskrivning

Tätning mot väggbox.

Fig. 37.

Figurbeskrivning

Tätning mot plastbelagt metallrör.

Fig. 38.

Figurbeskrivning

Tätning mot skyddsrör på rör-i-rör-system.