Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Tätning av rörgenomföringar med avloppsrör i golv eller väggar med tätskikt (kap. 8.5)

Plastmattor på golv ska krängas över stosar, avloppsrör eller genomföringshylsor så att man får ett uppvik på cirka 15 mm. Stosar, hylsor eller spillvattenrör ska vara utformade så att man kan applicera tätningsmanschetter, förseglingar för vätskebaserade tätskikt eller tätskiktsfolie.

Fig. 35.

Figurbeskrivning

Tätning av rörgenomföring i golv med uppvik.