Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Krav på utförande av tät- och ytskikt av plastmattor (kap. 8.1)

 • Plastmattor ska vara branschgodkända för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
 • Plastmattor monteras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
 • Hur plastmattan ansluts till golvbrunnar ska framgå av golvbrunnsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
 • Svetsfogar kan kontrolleras med en GVK-pump efter avslutat arbete.

  Plastmatta kan användas:
 • På massiv konstruktion, till exempel betong och lättklinker. Dock kan viss förbehandling krävas.
 • På sugande skivmaterial.
 • På fukttålig våtrumsskiva, om det finns dokumenterad kompatibilitet mellan tätskiktet och våtrumsskivan.
 • På gipsskiva med kartong i både våtzon 1 och 2.
  Där det ställs krav att tätskiktet ska gå att delreparera.
 • Där det finns krav på att tätskiktets svetsfogar ska täthetsprovas innan keramiskt ytskikt monteras.

  Plastmatta ska inte användas:
 • Vid mycket täta underlag i kombination med vattenbaserat lim.
 • I utrymmen med tillskjutande fukt, till exempel i källare i äldre hus utan kapillärbrytande skikt.