Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Tätning mot golvbrunnar (kap. 8.4)

  • Plastmatta ansluts tätt till golvbrunn enligt golvbrunnsleverantörens dokumenterade monteringsanvisning.
  • Vätskebaserade tätskikt med brunnsmanschett eller tätskiktsfolie ansluts tätt till golvbrunn enligt tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisning.
  • Golvbrunnsleverantörens tillhörande skärmall ska användas vid anslutningar av tätskikt i golvbrunnar. Skärning på “fri hand” då skärmall finns är inte tillåten.
  • Golvbrunnens medföljande klämring ska alltid monteras enligt golvbrunnsleverantörens monteringsanvisning.
  • Underlaget för tätskiktet och golvbrunnen ska mötas på samma nivå. Annars kan tätskiktet bli felaktigt skuret och inte anslutas korrekt i golvbrunnen. Följ alltid golvbrunns- eller tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.

Fig. 32.

Figurbeskrivning

Tätningsprincip, till exempel enligt Purus. Viktigt: Se till att klämringen bottnar i brunnssätet.

Fig. 33.

Figurbeskrivning

Tätningsprincip, till exempel enligt Jafo. Viktigt: Drag skruvar enligt brunnsleverantörens anvisning.

Fig. 34.

Figurbeskrivning

Tätningsprincip, till exempel enligt Blücher. Viktigt: Drag skruvar enligt brunnsleverantörens anvisning.