Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Tätskikt vid vägghängda toaletter (kap. 8.7)

Golv och väggar i utrymmet för inbyggd spolcisternen till WC-stol ska ha tätskikt. Förtillverkade tätskiktskonstruktioner för den inbyggda spolcisternen ska vara provade och godkända att användas med golvets och/eller väggens tätskikt.

Fig. 39.

Figurbeskrivning

Tätskikt bakom och under vid utanpå monterad spolenhet.

Fig. 40.

Figurbeskrivning

Tätskikt bakom och under vid inbyggd spolenhet.