Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Krav på utförande av tätskiktsfolie (kap. 8.2)

 • Tätskiktsfolie ska vara branschgodkända för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
 • Tätskiktsfolie och tillhörande manschetter och förseglingsremsor installeras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
 • Hur tätskiktsfolie ansluts till golvbrunnar ska framgå av tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

  Tätskiktsfolie kan användas:
 • På massiva konstruktioner, till exempel betong och lättklinker. Viss förbehandling kan dock krävas.
 • På sugande skivmaterial.
 • På fukttålig våtrumsskiva, om det finns dokumenterad kompatibilitet mellan tätskiktet och skivan.
 • På icke sugande underlag då leverantören föreskrivit en särskild metod.
 • Där det ställs krav att tätskiktet ska gå att delreparera. Kontrollera möjligheten till delreparationer enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

  Tätskiktsfolie ska inte användas:
 • I utrymmen med tillskjutande fukt, till exempel i källare i äldre hus utan kapillärbrytande skikt.