Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Tätskikt vid dörröppning (kap. 8.8)

  • Vid trösklar ska tätskiktet vikas upp mot tröskeln. Golvets tätskikt ska också vikas upp lika högt mot dörrkarmarna som mot tröskeln.
  • Om det inte går att vika upp plastmatta som ytskikt mot tröskeln på grund av att tröskeln är för låg, kan plastmattan förseglas med tätningsmassa mot tröskeln och dörrkarmarna. Det förutsatt att golvet uppfyller krav på nivåskillnaden om minst 20 mm mellan golvbrunn och golv vid dörröppning.
  • Saknas tröskel eller motsvarande ska eventuellt fuktkänsligt material vid dörröppningar skyddas. Vid keramiskt ytskikt kan fästmassan transportera fukt till intilliggande konstruktioner om den inte skyddas genom försegling. I vissa konstruktioner kan tröskel krävas, till exempel skjutdörr.
  • Se även 4.8.

Fig. 41.

Figurbeskrivning

Anslutning av plastmatta som beläggning mot tröskel.

Fig. 42.

Figurbeskrivning

Anslutning av tätskikt mot tröskel vid keramiskt ytskikt.