Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Krav på utförande av vätskebaserade tätskikt (kap. 8.3)

  • Vätskebaserade tätskikt ska vara branschgodkända för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
  • Vätskebaserade tätskikt och tillhörande manschetter och förseglingsremsor ska installeras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
  • Hur vätskebaserade tätskikt och brunnsmanschetter ansluts till golvbrunnar ska framgå av tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

    Vätskebaserade tätskikt kan användas:
  • På massiva konstruktioner, till exempel betong och lättklinker.
  • På gipsskivor med kartong i våtzon 2, om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 miljon s/m.

    Vätskebaserade tätskikt ska inte användas:
  • I våtzon 1 på skivkonstruktioner eller på träbjälklag.