Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) /

Tätskikt vid fönster (kap. 8.9)

Om det finns fönster på någon av de väggar där dusch eller badkar är monterade ska väggens tätskikt anslutas mot fönsterkarmarna och eventuellt fuktkänsligt material skyddas. Fönster bör placeras utanför bad- och duschplatser. Fönstersmygar i bad- och duschutrymmen ska luta in mot badrummet för att säkerställa avrinning.

Fig. 43.

Figurbeskrivning

Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm där fönsterkarm är i liv med våtrumsvägg.

Fig. 44.

Figurbeskrivning

Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm i fönstersmyg.