Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) / Krav på utförande av tät- och ytskikt av plastmattor (kap. 8.1) /

Toleranser (kap. 8.1.1)

Fig. 29.

Figurbeskrivning

Tillåten placering av svetsfog på plastmatta.

  • Golvets uppvik ska vara 100 mm om väggen är målad eller klädd med plastmatta och 130 mm om väggen har ett keramiskt ytskikt.
  • Vägg: Skarvar på väggmattor ska utföras som stumfog i våtzon 1. De ska placeras minst 100 mm från innerhörn respektive 100 mm från ytterhörn. Undantag gäller för golvmattans uppvik på vägg i hörn. Skarvar med överlappsmetod är tillåtna i våtzon 2.
  • Försegling av överlappskarvar, till exempel vid golv–vägg eller bård, ska utföras enligt leverantörens monteringsanvisning om eventuell förbehandling med sandpapper och val av tätningsmassa.
  • Golv: Skarvar på golvmattor ska utföras som stumfog och placeras minst 500 mm från golvbrunnen och minst 300 mm från vägg, vid skarv parallellt med väggen.
  • I bad- och duschutrymmen eller motsvarande ska det inte finnas skarv på golv i plats för dusch eller badkar, om inte särskilda skäl föreligger.