Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av tätskikt (kap. 8) / Krav på utförande av tät- och ytskikt av plastmattor (kap. 8.1) /

Rekommendationer (kap. 8.1.2)

Välj horisontell väggsättning, H-metod, där det är möjligt. Det minimerar antalet fogar på väggen.

Fig. 30.

Figurbeskrivning

Principskiss för horisontell väggsättning, H-metod.

Plastmatta som tätskikt under keramik

Förbehandling och rengöring av plastmattor kan krävas innan fästmassan appliceras:

  • Vanligen ska plastmattor som utgör tätskikt under keramik förbehandlas innan fästmassan appliceras, den kan till exempel behöva ruggas med slippapper och rengöras.
  • Kontrollera att fästmassan är godkänd för montering på plastmattor, golv eller väggar. Se godkända produkter på www.gvk.se.
  • Svetsfogar kontrolleras med en GVK-pump innan keramiken monteras.

Fig. 31.

Figurbeskrivning

Konstruktion med plastmatta som tätskikt och keramiskt ytskikt, golv eller vägg.