Förutsättningar inför tätskikt - Golv (kap. 5) /

5.10 Golvvärme

I våtrum med träbjälklag, där värmeöverförande egenskaper ska förenas med bjälklagets bärighet och våtrumsgolvets vattentäthet, ställs följande krav på installationen.

5.10.1 Krav

Vid golvvärme i våtrum gäller följande: 

  • Golvvärmesystemet ska placeras under tätskiktet.
  • Avjämningsmassan appliceras enligt leverantörens anvisning, så att erforderlig tjocklek ovan värmeslingan uppnås.
  • De keramiska plattornas fuktupptagning får vara högst 6 procent.
  • Beakta golvvärmens placering, till exempel i särskild dokumentation, vid montering av WC eller bidé. För krav på infästning av WC eller bidé se kapitel 10.5.
  • Golvvärmen får slås på tidigast 28 dygn efter monteringen av keramiskt ytskikt.
  • Temperaturen ska höjas jämnt, max 3 °C per dygn, eller enligt leverantörens anvisning.
  • Golvytans temperatur får inte överstiga 27 °C.

Figurbeskrivning

Figur 23. Avjämningsmassa och golvvärme ska placeras under tätskikt.