Förutsättningar inför tätskikt - Golv (kap. 5) /

5.5 Färdigt underlag – Golv

För fackmässig installation av tätskikt ska följande kriterier vara uppfyllda:

5.5.1 Krav 

  • Befintligt tät- och ytskikt ska tas bort innan ett nytt tät- och ytskikt appliceras.
  • Vid plastmatta som tät- och ytskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 18°C.
  • Vid tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 10°C. Högre temperatur kan dock krävas för vissa produkter.
  • Underlaget ska ha max 85 procents relativ fuktighet, om inte annat anges i tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.
  • Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och porer.

5.5.2 Toleranser

Underlaget ska uppfylla angivna toleranser för buktighet enligt AMA Hus. Underlaget i våtrum ska uppfylla klass A om inget annat avtalats. Vid storformatiga plattor bör klass A+ enligt tabellen nedan föreskrivas på underlaget.

AMA Hus 43.DC/-1
MätlängdKlass A+Klass AKlass B
 0,25 m  ± 1,0 mm  ± 1,2 mm  ± 1,2 mm
 1 m  ± 1,5 mm  ± 2 mm  ± 3,0 mm
 2 m  ± 2 mm  ± 3 mm  ± 5,0 mm

Tabell 2. Krav på toleranser underlag golv enligt AMA hus.