Förutsättningar inför tätskikt - Golv (kap. 5) /

5.7 Skivmaterial golv

Valet av byggskiva för golv i våtrum styrs framförallt av huskonstruktion, krav på våtrummets användning, vilket ytskikt som ska installeras - plastmatta eller kakel, klinker, natursten etcetera. Välj ett skivmaterial som passar för ändamålet. Det finns i huvudsak två olika typer av skivprodukter, fribärande byggskivor (fibergips och spånskiva) och formstabil golvskiva (golvgips och cementbunden skiva). De formstabila skivorna kan monteras på fribärande golvskivor, i syfte att förstärka golvet så att man kan montera klinkerplattor på golvet.

5.7.1 Krav 

  • Fuktkänsliga organiska material ska inte användas som underlag för vätskebaserade tätskikt.
  • Skivan ska vara monterad enlig skivleverantörens anvisning.
  • Eventuella skruvar ska vara borttagna efter att limmet har torkat eller härdat.

5.7.2 Rekommendationer 

  • För golvspånskivor i träbjälklag rekommenderas kvalitet V 313-P5, till exempel vid förstärkning av träbjälklag eller som underlag för plastmattor.