Förutsättningar inför tätskikt - Golv (kap. 5) /

5.3 Väggnära golvbrunnar

Väggnära golvbrunn ska vara provad och godkänd tillsammans med det tätskikt som ska användas.

Läs mer under kapitel 2.2.

För godkända kombinationer se gvk.se.

Figurbeskrivning

Väggnära golvbrunn.