Förutsättningar inför tätskikt - Golv (kap. 5) /

5.4 Spärrännor

En spärränna är en slags långsmal golvbrunn. För en spärränna ska det, liksom för en traditionell golvbrunn, finnas en monteringsanvisning för hur man ska ansluta tätskiktet till spärrännan.