Utförande av tätskikt (kap. 8) /

8.3 Utförande av tätskiktsfolie

Följande krav ställs på utförandet av tätskiktsfolier som tätskikt under keramik på golv och vägg.

8.3.1 Tätskiktsfolie kan användas: 

  • På massiva konstruktioner, till exempel betong och lättklinker. Viss förbehandling kan dock krävas.
  • På sugande skivmaterial.
  • På fukttålig våtrumsskiva, om det finns dokumenterad kompatibilitet mellan tätskiktet och skivan.
  • På icke sugande underlag då leverantören föreskrivit en särskild metod.
  • Där det ställs krav att tätskiktet ska gå att delreparera. Kontrollera möjligheten till delreparationer enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

Figurbeskrivning

Figur 36. Tätskiktsfolie/vätskebaserat tätskikt under keramiskt ytskikt.

8.3.2 Tätskiktsfolie ska INTE användas: 

I utrymmen med tillskjutande fukt, till exempel i källare i äldre hus utan kapillärbrytande skikt.

8.3.3 Krav 

  • Tätskiktsfolie ska vara branschgodkänd för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
  • Tätskiktsfolie och tillhörande manschetter och förseglingsremsor installeras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
  • Hur tätskiktsfolie ansluts till golvbrunnar ska framgå av tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.