Utförande av tätskikt (kap. 8) /

8.6 Tätning av rörgenomföringar med spillvattenrör i golv eller väggar med tätskikt

8.6.1 Krav 

  • Plastmattor på golv ska krängas över stosar, spillvattenrör eller genomföringshylsor så att man får ett uppvik, se monteringsanvisningen från leverantören av plastmattan.
  • Stosar, hylsor eller spillvattenrör ska vara utformade så att man kan applicera tätningsmanschetter och förseglingar för vätskebaserade tätskikt eller tätskiktsfolie.
  • Tätning ska ske mellan medierör eller skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Figurbeskrivning

Figur 37. Tätning av rörgenomföring i träbjälklag.

Figurbeskrivning

Figur 38. Tätning av rörgenomföring i betongbjälklag.