Utförande av tätskikt (kap. 8) /

8.8 Tätskikt vid WC med inbyggd spolcistern

8.8.1 Krav 

  • Golv och väggar i utrymmet för inbyggd spolcistern till WC-stol ska ha tätskikt.
  • Prefabricerade tätskiktskonstruktioner för den inbyggda spolcisternen ska vara provade och godkända att användas med golvets och/eller väggens tätskikt.
  • Läckageindikering ska inte placeras i plats för bad eller dusch.
  • Vid WC med inbyggd spolcistern, placerad i WC-rum, dras tätskiktet upp till spolcisternens höjd.
  • Läckagevatten måste snabbt bli synligt. Lämna därför en dränerande öppning i höljets lägsta punkt.

Figurbeskrivning

Figur 49. Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum.

8.8.2 Toleranser 

  • Golvet i installationsutrymmet ska som lägst vara på samma nivå som golvet utanför, för att förhindra kvarstående vatten i installationsutrymmet.
  • Utloppet från en ledning för läckageindikering som bryter väggens tätskikt ska inte placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.

Figurbeskrivning

Figur 50. Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i WCrum.

Figurbeskrivning

Figur 51. Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i bad eller duschrum. Läckageindikering med öppning mot vattentätt golv

Figurbeskrivning

Figur 52. Tätskikt bakom och under utanpå monterad spolenhet.