Utförande av tätskikt (kap. 8) /

8.2 Utförande av tät- och ytskikt av plastmattor

Plastmatta kan installeras som både tätskikt under keramik och som tät- och ytskikt förutsatt att följande krav uppfylls.

8.2.1 Plastmatta kan användas: 

  • På massiv konstruktion, till exempel betong och lättklinker. Dock kan viss förbehandling krävas.
  • På sugande skivmaterial.
  • På fukttålig våtrumsskiva, om det finns dokumenterad kompatibilitet mellan tätskiktet och våtrumsskivan.
  • På gipsskiva med kartong i både våtzon 1 och 2.
  • Där det ställs krav att tätskiktet ska gå att delreparera.
  • Där det finns krav på att tätskiktets svetsfogar ska täthetsprovas innan keramiskt ytskikt monteras.

Figurbeskrivning

Figur 32. Plastmatta som tät- och ytskikt på golv och vägg.

8.2.2 Plastmatta ska INTE användas: 

  • Vid mycket täta underlag i kombination med vattenbaserat lim.
  • I utrymmen med tillskjutande fukt, till exempel i källare i äldre hus utan kapillärbrytande skikt.

8.2.3 Krav 

  • Plastmattor ska vara branschgodkända för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
  • Plastmattor monteras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
  • Hur plastmattan ansluts till golvbrunnar ska framgå av golvbrunnsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

Figurbeskrivning

Figur 33. Skarvplacering på plastmatta.

8.2.4 Toleranser 

  • Golvets uppvik ska vara 100 mm om väggen ska målas eller bekläs med plastmatta.
  • Golvets uppvik ska vara 130 mm om väggen har ett keramiskt ytskikt.
  • Skarvar på golvmattor ska utföras som svetsfog/stumfog och placeras minst 500 mm från golvbrunnen och minst 300 mm från vägg, vid skarv parallellt med väggen.
  • I bad- och duschutrymmen eller motsvarande ska det inte finnas skarv på golv i plats för dusch eller badkar, om inte särskilda skäl föreligger.
  • Skarvar på väggmattor ska utföras som stumfog i våtzon 1. Skarvarna ska placeras minst 100 mm från innerhörn och 100 mm från ytterhörn.
  • Överlappsmetod mellan väggmatta/väggmatta är inte tillåtet i våtzon 1.
  • Överlapp mellan väggmatta/golvmatta eller väggmatta/bård är godkänt i våtzon 1.
  • Skarvar på väggmattor ska uföras som stumfog i våtzon 2, alternativt enligt överlappsmetod.
  • Försegling av överlappskarvar, till exempel vid golv/vägg eller bård, ska utföras enligt leverantörens monteringsanvisning om eventuell förbehandling med sandpapper och val av tätningsmassa.

Figurbeskrivning

Figur 34. Horisontell väggsättning av plastmatta, H-metoden.

8.2.6 Plastmatta som tätskikt under keramik

Utöver ovanstående krav och toleranser, gäller även följande krav vid utförande av plastmatta som tätskikt under keramik:

  • Förbehandling och rengöring av plastmattor kan krävas innan fästmassan appliceras, den kan till exempel behöva ruggas med slippapper och rengöras.
  • Kontrollera att fästmassan är godkänd för montering på plastmattor. Se godkända produkter på www.gvk.se.
  • Svetsfogar kontrolleras med en GVK-pump innan keramiken monteras.

Figurbeskrivning

Figur 35.Konstruktion med plastmatta som tätskikt under keramiskt ytskikt.