Utförande av tätskikt (kap. 8) /

8.7 Tätning av rörgenomföringar med tappvatten eller värmerör i väggar med tätskikt.

8.7.1 Krav 

  • Plastmatta som tät- och ytskikt tätas mot röret med ett butylband (eller annan lösning som leverantör av plastmatta rekommenderar).
  • Tätskikt med eventuellt tillhörande manschetter ska anslutas tätt mot rör eller andra genomföringsdetaljer, se monteringsanvisningen från leverantören av tätskikt.
  • På rörledningar av metallrör utförs tätningen mot metallröret.
  • På rörledningar av plastbelagda metallrör utförs tätningen mot plasthöljet.
  • På rör-i-rör-system utförs tätningen mot skyddsröret, väggboxen eller annan genomföringsdetalj.
  • På andra typer av rör utförs tätningen enligt produktens monteringsanvisning.

8.7.2 Toleranser 

  • Tätningen får bygga max 6 mm axiellt från färdigt ytskikt och max 6 mm radiellt (ut från röret). Se figur 40 – 48.
  • Efter utförd tätskiktsinstallation ska skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 6 – 9 mm utanför färdigt ytskikt. Vid kapning får åverkan inte göras på tätningen. Kapningen utförs av VVS-montören.

Figurbeskrivning

Figur 39. Anslutning av plastmatta som tät- och ytskikt eller tätskikt under keramik mot rörgenomföring.

Tätning av rörgenomföring med tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt och keramiskt ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 40

Figurbeskrivning

Figur 41

Figurbeskrivning

Figur 42

Tätning av rörgenomföring med plastmatta som tätskikt och keramiskt ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 43

Figurbeskrivning

Figur 44

Figurbeskrivning

Figur 45

Tätning av rörgenomföring med plastmatta som tätoch ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 46

Figurbeskrivning

Figur 47

Figurbeskrivning

Figur 48