Utförande av tätskikt (kap. 8) /

8.4 Utförande av vätskebaserade tätskikt

Följande krav ställs på utförandet av vätskebaserade tätskikt under keramik på golv och vägg.

8.4.1 Vätskebaserade tätskikt kan användas: 

  • På massiva konstruktioner, till exempel betong och lättklinker.
  • På skivkonstruktioner i våtzon 2, om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 miljon s/m.

8.4.2 Vätskebaserade tätskikt ska INTE användas: 

  • I våtzon 1 på skivkonstruktioner eller på träbjälklag.

8.4.3 Krav 

  • Vätskebaserade tätskikt ska vara branschgodkända för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
  • Vätskebaserade tätskikt och tillhörande manschetter och förseglingsremsor ska installeras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
  • Hur vätskebaserade tätskikt och brunnsmanschetter ansluts till golvbrunnar ska framgå av tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.