Utförande av tätskikt (kap. 8) /

8.10 Tätskikt vid fönster

8.10.1 Krav 

  • Fönster ska ej placeras i plats för bad eller dusch.
  • Om fönster är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt anslutas mot fönsterkarmarna.
  • Tätskiktet ska anslutas mot fönsterkarm enligt tätskiktsleverantörens anvisning.
  • Fönstersmygar i bad- och duschutrymmen ska luta in mot badrummet för att säkerställa avrinning.

Figurbeskrivning

Figur 56. Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm där fönsterkarm är i liv med våtrumsvägg, samt fönsterfoder.

Figurbeskrivning

Figur 57. Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm i fönstersmyg, samt fönsterfoder.

8.10.2 Rekommendationer 

  • Det rekommenderas att fönstrets underkant placeras minst 150 mm över golv.
  • Om det finns fönster i bad och duschutrymmen som är placerat så att fönstret riskerar att bli utsatt för vattenstänk, bör brukaren använda ett duschdraperi eller liknande för att skydda fönstret.