Utförande av tätskikt (kap. 8) /

8.9 Tätskikt vid dörröppning

För krav på förutsättningar inför tätskiktsarbete vid dörröppning, se kapitel 5.9.

8.9.1 Krav 

  • Fuktkänsligt material ska skyddas vid dörröppningar.
  • Om en tröskel är monterad ska tätskiktet vikas upp mot tröskeln. Golvets tätskikt ska också vikas upp lika högt mot dörrkarmarna som mot tröskeln.
  • Saknas tröskel eller motsvarande ska fuktkänsligt material vid dörröppningar skyddas. Vid keramiskt ytskikt kan fästmassan transportera fukt till intilliggande konstruktioner om den inte skyddas genom försegling.
  • Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt dras ut på karm.
  • Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet.

Figurbeskrivning

Figur 55. Anslutning av plastmatta som tät- och ytskikt vid tröskel.

Figurbeskrivning

Figur 54. Anslutning av tätskikt mot tröskel vid keramiskt ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 53. Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt dras ut på karm.

8.9.2 Undantag 

  • Om det inte går att vika upp plastmatta som ytskikt mot tröskeln på grund av att tröskeln är för låg, kan plastmattan förseglas med tätningsmassa mot tröskeln.

8.9.3 Rekommendationer 

  • I vissa konstruktioner kan tröskel krävas, till exempel vissa skjutdörrar.