Ordlista /

Alkaliebeständighet

Ämnes motståndsförmåga mot inverkan av alkali (alkalisk miljö, högt pH).