Ordlista /

Toleranser

Tillåtna måttavvikelser från det önskade optimala måttet på ritningen.