Ordlista /

Delreparation

Del av yta som repareras/lagas